Jak utrzymać basen?

Znaczenie czystej puli
Posiadanie basenu na własnym podwórku pomaga ochłodzić się w gorące letnie dni. Jednak ważniejsze od zabawy i rekreacji jest utrzymanie go w czystości. Regularna konserwacja i czyszczenie sprawiają, że woda jest czysta i zachęcająca. Nie tylko sprawi, że Twój basen będzie wolny od liści, gruzu i glonów, ale także pomoże Ci w utrzymaniu czystości i prawidłowego funkcjonowania odpływów.

Podstawowe kroki w czyszczeniu basenu obejmują między innymi:

 • Używanie skimmera do liści do usuwania liści i innych zanieczyszczeń z wody
 • Szczotkowanie ścian basenu, stopni i drabin, aby poluzować stwardniałe zanieczyszczenia
 • Odkurzanie basenu, aby usunąć zanieczyszczenia z dna basenu, a także ze ścian i schodów
 • Sprawdzanie i czyszczenie filtra
 • Utrzymywanie cyrkulacji wody, aby pomóc filtrować i zapobiegać rozwojowi bakterii i glonów
 • Sprawdzanie bilansu chemicznego basenu i poziomu pH
 • Szok w basenie, aby podnieść poziom wolnego chloru i zniszczyć bakterie i glony
 • Dodanie środka algobójczego w celu spowolnienia wzrostu glonów
 • Kupuj baseny
 • Kupuj chemię basenową

Obieg wody
Uruchom pompę na około 8-12 godzin dziennie. Cyrkulacja wody pomaga zapobiegać rozwojowi glonów i bakterii, a przepływ wody przez filtr basenowy pomaga wychwytywać zanieczyszczenia i inne cząsteczki. Ponadto dobra cyrkulacja miesza i rozprasza chemikalia w całym systemie.

Wskazówka
Najlepszą porą na uruchomienie pompy jest dzień i dodawanie chemikaliów do wody.

Jak utrzymać chemię wody w basenie?

Nieskazitelny basen w ziemi latem.
Czysta woda i zrównoważona chemia wody to klucze do utrzymania basenu. Ustal cotygodniową rutynę czyszczenia basenu i dodaj środek czyszczący do basenu. Zabieg szokowy rozwiązuje i zapobiega wielu problemom z basenem. Testuj pH i wolny dostępny chlor w wodzie basenowej i w razie potrzeby poddaj je działaniu wstrząsów raz w tygodniu. Wykonaj dodatkowe leczenie wstrząsowe, jeśli napotkasz:

 • Bardzo ulewne deszcze i wichury
 • Więcej pływaków niż zwykle
 • Cuchnąca woda
 • Ekstremalne temperatury
 • Pływacy z płonącymi, czerwonymi oczami
 • Wzrost glonów
 • Mętna, śluzowata woda

Wskazówka
Jeśli otwierasz swój basen z powrotem na lato, zapoznaj się z artykułem Jak otworzyć basen .

Bezpieczeństwo chemiczne basenu
Jedna butelka leczenia szokowego w basenie.
Chociaż chemikalia basenowe są dostępne, aby rozwiązać prawie wszystkie problemy z wodą, mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, jeśli są traktowane w niewłaściwy sposób. Substancje chemiczne mogą powodować uszkodzenia skóry i oczu, a połknięcie mogą być śmiertelne. Aby zapewnić sobie i swojemu basenowi bezpieczeństwo, przestrzegaj następujących środków ostrożności dotyczących chemii basenowej:

Trzymaj wszystkie produkty basenowe z dala od dzieci i zwierząt.

Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne . Prać ubrania i ręce natychmiast po pracy z chemikaliami. Jeśli Twoja skóra wejdzie w kontakt z jakimikolwiek chemikaliami, natychmiast spłucz zimną wodą przez 15 minut i wezwij lekarza.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania i środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie produktu.
Przechowuj chemikalia zgodnie z instrukcjami producenta.
Nigdy nie wrzucaj rozsypanego materiału do oryginalnego pojemnika ani nie wyrzucaj do śmieci domowych.
Używaj czystych, suchych urządzeń pomiarowych do chemikaliów. Po użyciu wypłucz cały sprzęt pomiarowy.
Nie mieszaj ze sobą chemii spa, basenu ani chemii gospodarczej.
Dodaj chemikalia do wody. Nie dodawaj wody do chemikaliów. Dodanie wody do chemikaliów powoduje zanieczyszczenie całego pojemnika.
Nie pozwól, aby suchy chlor stał się wilgotny lub mokry.
Trzymaj otwarty ogień z dala od chemikaliów basenowych.

rehabilitacja domowa

Post A Comment