Czy syndyk może odebrać pieniądze, które wygram w procesie o odszkodowanie?

Nie tracisz wszystkiego, co posiadasz, składając wniosek o ogłoszenie upadłości. Zarówno w przypadku rozdziału 7, jak i rozdziału 13, będziesz w stanie chronić własność, która według Twojego stanu będzie Ci potrzebna na nowy początek.

Na przykład zwolnienia stanowe zwykle pozwalają chronić takie rzeczy, jak:

trochę kapitału w domu i samochodzie
przedmioty gospodarstwa domowego
odzież i
Twoje kwalifikujące się konto emerytalne.
W niektórych stanach możesz wybrać stanowy lub federalny zestaw zwolnień – w zależności od tego, który będzie dla Ciebie najlepszy.

Zwolnienie z nagrody za obrażenia ciała
Zwolnienia dostępne w przypadku odszkodowania za obrażenia ciała różnią się znacznie w zależności od stanu. Istnieje również federalne zwolnienie dla wpływów z pozwów o uszkodzenie ciała, ale, podobnie jak większość zwolnień stanowych, dotyczy ono ograniczonej kwoty.

Możesz mieć dostępne zwolnienie z symboli wieloznacznych, aby zwolnić dodatkowe części dochodów. Zwolnienie z symboli wieloznacznych można zastosować w przypadku dowolnej wybranej usługi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwolnień, w tym ich działania, zobacz Zwolnienia z upadłości .

Umieszczenie pozwu w dokumentach upadłościowych
Nawet jeśli możesz żądać, aby wpływy były zwolnione, nadal musisz wymieniać orzeczenie o uszkodzeniu ciała, pozew lub roszczenie (jeśli pozew nie został wniesiony na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) w harmonogramach upadłości. (Aby dowiedzieć się więcej o harmonogramach upadłości, zobacz Wypełnianie formularzy upadłościowych ). Więcej można się dowiedzić na stronie http://komornikbobek.pl/.

Jak będzie przebiegał pozew lub roszczenie
To, co stanie się później, będzie zależało od rodzaju ogłoszonej upadłości.

Rozdział 7. Jeżeli prawdopodobne jest, że kwota pozwu lub roszczenia przekroczy kwotę, którą możesz zwolnić, syndyk na podstawie Rozdziału 7 przejmie kontrolę nad roszczeniem lub pozwem i podejmie decyzje co do dalszego postępowania. Gdy powiernik zbierze pieniądze, powiernik wypłaci zwolnioną część Tobie, a pozostałą część Twoim wierzycielom. Jeśli po pełnej spłacie wszystkich wierzycieli pozostaną środki, powiernik zwróci Ci pozostałą część. Czasem też jest to spadek.
Rozdział 13. W przypadku upadłości na podstawie rozdziału 13 możesz samodzielnie dochodzić roszczenia. Jednak w przypadku odzyskania środków należy zmienić (zmienić) swój plan (jeśli nie przewidywał pełnej spłaty wszystkim wierzycielom) i przekazać niewyłączone środki wierzycielom.

rehabilitacja domowa

Post A Comment